Logo NAPPY s.r.o.
+420 605 516 212

Poradíme s objednávkou

0
0

Obchodní podmínky

Všem našim zákazníkům doporučujeme seznámit se s níže uvedenými obchodními a dodacími podmínkami.

Závaznost objednávky a její vyřízení

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Okamžikem odeslání objednávky vzniká kupní smlouva, zákazník potvrzuje, že souhlasí s obchodním řádem ve znění platném v den odeslání objednávky i platnou cenou zboží. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena automatickou e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba nebo potvrzení obj. nepřišlo, co nejdříve nás prosím kontaktujte. (Potvrzení obj. má pouze informativní charakter, že náš server objednávku zpracoval.)
Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud jde např. o nějaké chybějící či nepřesné údaje, vyšší hodnotu obj. atp.

Dodací podmínky

Na základě objednávky je zboží dodáváno prostřednictvím zásilkové služby DPD. Dopravné a balné dle tarifů - viz. "platba a doprava".

Zboží je vyexpedováno v pracovní dny zpravidla IHNED, nejpozději do 24 hodin od přijetí závazné objednávky, víkendem se tato doba prodlouží. V případě změny délky dodací lhůty budete informováni na Vámi uvedený e-mail nebo telefonicky, popř. upozorněním na www stránkách (dovolená, svátky).
Přepravce obvykle doručí zásilku do druhého pracovního dne, termín doručení zásilky k zákazníkovi závisí na přepravních podmínkách přepravce (viz. níže nebo www.dpd.cz).
Prodejce neodpovídá za případnou prodlevu v doručení zásilky způsobenou přepravcem.

Informace společnosti DPD pro příjemce zásilky:

Doručení balíku:

Kurýrní služba DPD doručuje zásilky ve všední dny standardně mezi 8 – 18 hodinou. Před doručováním vám přijde email a SMS ohledně detailů doručení. S kurýrem DPD je možné se případně domluvit na změnách ohledně doručení (hodina, místo – ale to jen v rámci lokality) prostřednictvím aplikace MojeDPD. Každý balíček se snaží doručit 3x. U společnosti DPD můžete kurýrovi zaplatit v hotovosti, ale i kartou (nutno napsat do poznámky v objednávce). Služba DPD přijímá balíčky do hmotnosti 50 kg. Cestu vašeho balíčku můžete sledovat i online: https://www.dpd.com/cz.

Záruka a reklamace

Záruku za zboží poskytujeme v souladu s obecně platnými právními předpisy. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávnou manipulací a použitím výrobku a skladováním. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, popis závady. Zboží, na kterém je uplatňována reklamace musí být vráceno v původním obalu spolu s dokladem o koupi. V případě oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus nebo vrácena kupní cena zboží.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží od dopravce známky poškození, musí neprodleně zkontrolovat obsah zásilky, zda není poškozen přepravou. Pokud ano, pak je kupující povinen ihned informovat přepravce a zároveň prodávajícího. Prodávajícímu tuto skutečnost sdělit písemně na kontaktní adresu nebo e-mailem nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží. Za vzniklou škodu při přepravě odpovídá přepravce.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.
Zboží musí být vráceno na adresu prodejce nepoškozené, nepoužité, v kompletním stavu spolu s nepoškozeným původním obalem a dokladem o koupi a řádně zabalené, aby se při zpáteční cestě nepoškodilo. Zaslání zpět na dobírku není možné a takové zásilky jsou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Upozorňujeme, že poštovní náklady si hradí zákazník sám.
Po obdržení vráceného zboží Vám do 14 dnů vrátíme kupní cenu zboží převodem na Váš účet. Do ceny zboží se nezapočítávají náklady spojené s jeho expedicí. Tyto náklady jsou přesně vyčísleny v daňovém dokladu, který je součástí každé zásilky.
Jestliže se rozhodnete zboží vrátit, informujte nás prosím předem na e-mail nebo telefonicky.

Nepřevzatá dobírka

V případě, že objednávka zaslaná dobírkou nebude zákazníkem vyzvednuta a řádně zaplacena, budeme požadovat uhrazení nákladů spojených se zasláním objednávky a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Kupující bude telefonicky či písemně kontaktován, poté obdrží doporučenou listovní zásilku s potřebnými údaji k uhrazení nákladů. V případě opakovaného odmítnutí zásilky či nezaplacení smluvní pokuty do stanovené lhůty si vyhrazujeme právo uveřejnit jeho osobní údaje (jméno, adresu) v Černé listině na našich www stránkách. Při opakovaném zaslání bude zákazník hradit dopravu sám! Ikdyž bude výše objednávky nad 1200,- Kč, kdy je doprava zdarma.

Ochrana osobních dat

Vážíme si Vaší důvěry a proto chráníme Vaše osobní údaje před zneužitím. Respektujeme Vaše soukromí a zavazujeme se, že poskytnuté údaje budou použity výhradně k vyřízení odeslané objednávky a doručení zboží.

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s uvedenými podmínkami nákupu. Vzniklá kupní smlouva, pokud není výslovně stanoveno jinak v obchodních a dodacích podmínkách, a z ní plynoucí práva a povinnosti se řídí Obchodním zákoníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Přihlášení

E-mail

Heslo

Přihlásit se
Zapomnenuté heslo Jste u nás poprvé?

Zaregistrujte se!

Zapomenuté heslo

Vyplňte email, který jste zadávali při registraci
a my Vám na něj zašleme odkaz pro obnovu hesla.

E-mail

Zpět na

přihlášení

Přihlášení

E-mail

Heslo

Zapomnenuté heslo Jste u nás poprvé?

Zaregistrujte se!