10 nejčastějších mýtů o inkontinenci: Co je pravda a co fikce?

Inkontinence, neboli nedobrovolné úniky moči, je téma, o kterém se mnoho lidí stydí mluvit. I přesto, že se jedná o poměrně běžný zdravotní problém, s nímž se setkává řada lidí napříč různými věkovými skupinami, existuje kolem něj mnoho mýtů a nedorozumění. Tyto mýty a nedorozumění, která inkontinenci obklopují, často vedou ke zbytečnému zdráhání lidí vyhledat odbornou pomoc nebo se informovat o dostupných možnostech léčby a zvládání tohoto stavu. Cílem následujícího textu je prozkoumat a vyvrátit deset nejběžnějších mýtů o inkontinenci, s cílem rozšířit povědomí a podpořit lidi v hledání efektivní pomoci a řešení.

1. Mýtus: Inkontinence postihuje pouze staré lidi

Realita: Mýtus, že inkontinence postihuje pouze starší generace, je jedním z mnoha nedorozumění, které se týkají tohoto zdravotního stavu. Ve skutečnosti je inkontinence problém, který může ovlivnit lidi v jakémkoliv věku, a to z řady různých důvodů.

Riziko výskytu inkontinence sice roste s přibývajícím věkem, což může být dáno přirozeným oslabením svalů a jinými fyziologickými změnami, ale neznamená to, že by se mladší populace nemohla s tímto problémem setkat také. Mladší jedinci, včetně dětí a adolescentů, mohou zaznamenat příznaky inkontinence, které mohou být způsobeny různými faktory. Mezi tyto faktory patří zranění páteře nebo oblasti pánevního dna, důsledky těhotenství a porodu, zejména u žen, které prošly několika těhotenstvími a porody, anebo užívání určitých léků, které mohou mít jako vedlejší účinek problémy s kontrolou močení.

Kromě toho mohou určité zdravotní stavy a choroby přispívat k rozvoji inkontinence u mladších lidí. Jedná se například o neurologické poruchy, jako je roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, nebo zranění míchy, které mohou ovlivnit fungování močového měchýře a schopnost kontroly močení. Dalším důležitým faktorem může být obezita, která zvyšuje tlak na močový měchýř a pánevní orgány, což může vést k inkontinenci.

2. Mýtus: Inkontinence je normální a nevyhnutelná součást stárnutí

Realita: Ačkoliv je skutečně pravda, že s přibývajícím věkem se riziko vzniku inkontinence zvyšuje, což může být dáno přirozeným procesem stárnutí, kdy dochází k oslabení svalů a dalším fyziologickým změnám v těle, je důležité zdůraznit, že inkontinence by neměla být považována za nevyhnutelnou nebo normální součást stárnutí. Existuje mnoho efektivních léčebných metod a strategií, které mohou lidem trpícím tímto problémem poskytnout úlevu, snížit příznaky nebo dokonce v některých případech inkontinenci zcela odstranit.

K dispozici jsou různé přístupy, od medikamentózní léčby, přes fyzikální terapie zaměřené na posilování svalů pánevního dna, až po chirurgické zákroky, které mohou být účinné v závislosti na konkrétní příčině a typu inkontinence. Kromě toho lze využít i změny životního stylu, například úpravu dietních návyků, zvýšení fyzické aktivity nebo strategie pro správné močení, které mohou pomoci předejít nebo zmírnit symptomy inkontinence. 

Je tedy důležité, aby lidé, kteří se potýkají s inkontinencí, neztráceli naději a vyhledali odbornou pomoc, neboť dnešní medicína a terapeutické metody nabízí široké spektrum možností, jak se s tímto problémem vypořádat a výrazně tak zlepšit kvalitu života dotčených osob. Rozhodně se tedy nejedná o situaci, se kterou by se museli smířit jako s nezvratným důsledkem stárnutí. Naopak, s aktivním přístupem a využitím dostupných léčebných možností se může inkontinence stát problémem, s nímž je možné účinně bojovat a v mnoha případech ho zcela překonat.

3. Mýtus: Jen ženy trpí inkontinencí

Realita: Inkontinence je zdravotním stavem, který se týká mnoha lidí bez ohledu na pohlaví, přesto je častější u žen. Tento rozdíl v prevalenci mezi pohlavími je možno částečně připsat anatomickým a fyziologickým rozdílům, jako je vliv těhotenství, porodu a menopauzy u žen, které mohou způsobit oslabení svalů pánevního dna a následně vést k problémům s inkontinencí. Na druhé straně, u mužů může být inkontinence často spojena s problémy prostaty. Zvětšení prostaty, které je běžné u mužů středního a pokročilého věku, může vyvíjet tlak na močovou trubici a ovlivnit normální tok moči. Dalším faktorem, který může u mužů přispět k výskytu inkontinence, jsou operace prostaty nebo jiné chirurgické zákroky v oblasti pánve, které mohou ovlivnit nervy a svaly regulující močení.

4. Mýtus: Používání plenek pro dospělé je jediné řešení

Realita: Ačkoli se zdá, že používání plenek pro dospělé je jediným dostupným řešením, je důležité si uvědomit, že existují i další metody a strategie, které mohou pomoci. Přesto je důležité zdůraznit, že pleny pro dospělé nejsou záležitostí, za kterou by se měl kdokoli stydět nebo cítit se méněcenný. Ve skutečnosti mohou být velmi praktickou a efektivní možností pro mnoho lidí, kteří se s inkontinencí potýkají.

Pleny pro dospělé jsou navrženy tak, aby poskytovaly pohodlí, diskrétnost a ochranu. Díky moderním technologiím se vyrábějí v různých velikostech a absorpčních kapacitách, což umožňuje individuální přizpůsobení potřebám uživatele. Lze je nosit nezřetelně pod běžným oblečením, umožňují aktivní životní styl a mohou výrazně přispět k pocitu bezpečí a sebevědomí.

Nicméně, je důležité si být vědomý i jiných dostupných možností léčby a řízení inkontinence. Fyzikální terapie, zejména cvičení zaměřené na posilování svalů pánevního dna, stejně jako změny životního stylu, lékárenské přípravky a dokonce i chirurgické zákroky mohou přinést úlevu.

5. Mýtus: Omezování pití tekutin pomůže

Realita: Omezování příjmu tekutin v rámci snahy o zvládání inkontinence může paradoxně situaci dále zhoršit. Jestliže tělo dostává méně tekutin, dochází k dehydrataci. Tento stav nejenže negativně ovlivňuje celkové zdraví organismu, ale také může vést k zahuštění moči. Koncentrovanější moč pak působí dráždivě na stěny močového měchýře, což může způsobit častější potřebu močení nebo dokonce zhoršit příznaky inkontinence. Kromě toho může nedostatečný příjem tekutin přispět ke vzniku močových kamenů nebo infekcí močových cest, což jsou stavy, které mohou inkontinenci ještě více komplikovat.

Proto je nezbytné si udržovat dostatečný příjem tekutin, a to především čisté vody. Dostatečná hydratace zajišťuje, že moč zůstane řídká a méně dráždivá pro močový měchýř. Pravidelný a rovnoměrně rozložený příjem vody během dne pomáhá udržovat močový měchýř v lepším stavu a může pomoci zmírnit některé příznaky spojené s inkontinencí. Přesto je důležité si uvědomit, že pitný režim by měl být přizpůsoben individuálním potřebám a zdravotnímu stavu každé osoby. V některých případech, například u lidí s určitými druhy srdečních onemocnění nebo ledvinných problémů, může být nutné množství přijímané tekutiny upravit ve spolupráci s lékařem.

V kontextu inkontinence a její správné léčby je proto klíčové nepodceňovat význam vhodného hydratačního režimu a nepřistupovat k omezování tekutin jako k vhodné metodě zvládání tohoto stavu. Naopak, je důležité dbát na dostatečný a pravidelný příjem tekutin, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována vodě, jakožto zdravé a bezpečné volbě pro udržení optimální hydratace těla. 

6. Mýtus: Inkontinence je jen o únicích moči

Realita: Existuje několik typů inkontinence, včetně stresové inkontinence, která se projevuje únikem moči při fyzické námaze, a urgentní inkontinence, která je charakterizována náhlou a silnou potřebou močit. Tyto dva základní typy inkontinence mohou postihovat jednotlivce samostatně nebo v kombinaci, což může vést k situaci, kdy osoba zápasí s oběma formami současně. Stresová inkontinence je často spojována s oslabením svalů pánevního dna. Tyto svaly jsou klíčové pro správnou podporu močového měchýře a udržení kontroly nad močením, a jejich oslabení může vést k nechtěným únikům moči při kašli, smíchu, kýchání nebo při zvedání těžkých předmětů.

Na druhé straně, urgentní inkontinence je spojována s hyperaktivitou močového měchýře, což vede k neodolatelné potřebě močit i když je močový měchýř jen částečně plný. Tento stav může být vyvolán různými faktory, včetně neurologických onemocnění, infekcí močových cest, nebo může být důsledkem konzumace určitých druhů jídel a nápojů, které dráždí močový měchýř. 

Pro osoby trpící kombinací obou typů inkontinence může být každodenní život výzvou, protože musí neustále myslet na přístup k toaletě a často používat ochranné pomůcky, jako jsou inkontinenční vložky nebo pleny pro dospělé, aby se vyhnuly nepříjemným situacím. Léčba těchto stavů se obvykle zaměřuje na kombinaci farmakoterapie, změn životního stylu a specifických cvičení na posílení svalů pánevního dna, známých jako Kegelovy cviky. V některých případech může být doporučena i chirurgická intervence, zejména pokud jsou jiné metody neúčinné.

7. Mýtus: Kegelovy cviky jsou pro každého

Realita: Kegelovy cviky, které jsou známé pro svou účinnost při posilování svalů pánevního dna, mohou představovat významnou pomoc pro mnohé jedince trpící inkontinencí. Tyto cviky, pojmenované po americkém gynekologovi Arnoldu Kegelovi, který je poprvé popsal v polovině 20. století, jsou zaměřeny na posílení svalů podporujících močový měchýř, což může vést ke zlepšení kontroly močení a snížení frekvence nechtěných úniků moči.

Nicméně, je důležité podotknout, že ačkoliv mnoho lidí může zaznamenat zlepšení svých příznaků díky pravidelnému provádění Kegelových cviků, nejsou tyto cviky vhodné pro každého. V některých případech, zejména u osob trpících určitými typy inkontinence, mohou být Kegelovy cviky kontraproduktivní. 

U lidí, u kterých je příčinou inkontinence hyperaktivita močového měchýře, může další posilování svalů pánevního dna bez správného vedení a dohledu odborníka vést k zhoršení problémů s močením. Příliš silná svalová kontrakce může způsobit, že se močový měchýř stává ještě více citlivým nebo reaktivním, což může způsobit zvýšení potřeby častého močení nebo dokonce náhlé a nepředvídatelné potřeby močit.

Také, v případech, kdy je inkontinence způsobena obstrukcí nebo jiným fyzikálním zablokováním v oblasti močového traktu, mohou být Kegelovy cviky neúčinné nebo dokonce zbytečné, protože problém nespočívá v oslabení svalů pánevního dna. V takových situacích může být vyžadován jiný typ léčby, jako je například chirurgický zákrok nebo farmakoterapie, aby se adresovala základní příčina inkontinence.

Důležité je, aby se lidé trpící inkontinencí poradili s odborníkem, například s urologem nebo fyzioterapeutem specializujícím se na problémy s pánevním dnem, než začnou praktikovat Kegelovy cviky nebo jakoukoli jinou formu léčby. Profesionální posouzení a diagnostika mohou pomoci určit, zda jsou Kegelovy cviky vhodné pro danou osobu, a pokud ano, jak je správně provádět, aby bylo dosaženo nejlepších možných výsledků a aby nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu.

8. Mýtus: Inkontinenci nelze léčit

Realita: Inkontinence může být velmi dobře léčitelná. Léčebné metody se liší v závislosti na typu a závažnosti inkontinence, ale mnoho lidí vidí výrazné zlepšení příznaků nebo dokonce úplné uzdravení.

9. Mýtus: Inkontinence je jen fyzikální problém

Realita: Inkontinence může mít významný psychický dopad, včetně pocitů studu, izolace a deprese. Je důležité řešit nejen fyzikální, ale i emocionální stránku tohoto problému.

10. Mýtus: Pokud máte inkontinenci, měli byste se vyhnout cvičení

Realita: Fyzická aktivita může pomoci posílit svaly pánevního dna a zlepšit kontrolu nad močovým měchýřem. I když některé cvičení může způsobit únik moči, správný výběr a přizpůsobení cviků může mít prospěšný vliv.

Inkontinence je komplexním problémem, a je proto důležité, aby se s ní nakládalo bez zbytečných předsudků a stydícího mlčení. Přestože je inkontinence bezesporu citlivé téma, hledání odborné pomoci a správné informace mohou vést k účinné léčbě a zlepšení kvality života těch, kteří se s ní potýkají. Rozbitím mýtů a tabu, které inkontinenci obklopují, se otevírají dveře pro otevřenou a podpůrnou diskusi o tom, jak se s tímto problémem vyrovnat a jak hledat a najít účinnou pomoc.